Machine Imagination Technologies
マシン 想像力 テクノロジー

 

Một số Demo Videos

Tự động phân loại dữ liệu khuôn mặt bằng Self-Organizing Map

Source code chương trình này ở đây

Nhận dạng chữ khắc trên kim loại (han gỉ, bẩn)

Tìm và nhận dạng lỗi bằng deep learning

Cảnh báo sớm tín hiệu bất thường bằng deep learning

Tracking xe và người đi bộ

Tracking xe và người đi bộ tại ngã tư Akihabara

Tự động phân loại dữ liệu chữ viết tay bằng Self-Organizing Map

Tự động kiểm tra bề mặt bằng 3D Laser Camera

 

Copyright©2016 Machine Imagination Technologies. All rights reserved.