Machine Imagination Technologies
マシン 想像力 テクノロジー

 

Chào mừng các bạn đến với MITECH - Công ty hàng đầu về ứng dụng học máy!

Nhận dạng lỗi Học máy và xử lý ảnh
   
   
Phân loại đối tượng
Tìm và nhận dạng lỗi bề mặt sản phẩm bằng Deep Learning
Tìm và nhận dạng vật thể
Nhận dạng thực phẩm
   
Thiết bị thông minh đầu cuối  IoT Device, Web và AWS Lambda
   
Công nghệ Cảm xúc Hệ thống cảnh báo
   
Dữ liệu chuỗi thời gian: Dự đoán điểm bất thường trước vài giây
Dự đoán dữ liệu chuỗi thời gian
   

 

 

 

Copyright©2016 Machine Imagination Technologies. All rights reserved.