Machine Imagination Technologies
マシン 想像力 テクノロジー

 

Tin tức MITECH

 

TUYỂN DỤNG Cần tuyển một số bạn làm việc remote full time hoặc remote part time tại Việt Nam

Yêu cầu:
   Có kỹ năng lập trình C, C++, C#, Python, Linux
   Có thể làm ít nhất 4 giờ/ngày

Nội dung công việc: Lập trình, hoàn thiện các phần mềm có liên quan tới AI, Machine Learning, Computer Vision, Pattern Recognition
(xem thêm trong http://mitech.jp/index-v.html, http://mitech.jp/demo-v.html)

Lương: đảm bảo cạnh tranh với lương của key people tại các công ty hàng đầu Việt Nam

Welcome tất cả các bạn, đặc biệt bạn nào muốn có kinh nghiệm tốt để học tiếp Master/PhD hoặc các bạn muốn ra nước ngoài làm việc

Chi tiết xin liên hệ: cao at mitech . jp

   

 

 

Copyright©2016~2018 Machine Imagination Technologies. All rights reserved.