Machine Imagination Technologies
マシン 想像力 テクノロジー

 

MITECH luôn áp dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo mới nhất vào thực tế

 

MITECH chuyên nghiên cứu phát triển các giải thuật và công cụ học máy bằng các ngôn ngữ C++, C#, Python và luôn luôn ứng dụng những công nghệ A.I. mới nhất như Deep Learning vào thực tế.

Phần mềm nhận dạng/tự động hóa của MITECH đã và đang được các công ty công nghệ Nhật Bản tích hợp vào các hệ thống sản xuất và được triển khai cho các khách hàng tại các nước phát triển như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Machine Learning Tools

Smart Industrial Systems

 

Copyright©2016 Machine Imagination Technologies. All rights reserved.