Spice-MLP

Tính năng đặc biệt 27 chức năng được kích hoạt.Người dùng có thể chọn các chức năng được kích hoạt khác nhau trong các lớp khác nhau.Dễ sử dụng, giao…

Continue Reading Spice-MLP

VC Camera

Tính năng Giao diện tiếng Anh và tiếng Nhật.Hỗ trợ camera VC NanoZ, VC proZ, VC Nano 3D.Chạy trên Camra (VC Linux) và Windows. Tải về https://www.youtube.com/watch?v=MgU4bGHAM-U Download phần mềm…

Continue Reading VC Camera