Tự động phân loại dữ liệu khuôn mặt bằng Self-Organizing Map
Nhận dạng chữ khắc trên kim loại (han gỉ, bẩn)
Tìm và nhận dạng lỗi bằng deep learning
Cảnh báo sớm tín hiệu bất thường bằng deep learning
Tracking xe và người đi bộ
Tracking xe và người đi bộ tại ngã tư Akihabara
Tự động phân loại dữ liệu chữ viết tay bằng Self-Organizing Map
Tự động kiểm tra bề mặt bằng 3D Laser Camera