VC Camera

Phần mềm miễn phí cho VC cameras, chạy trên Linux và Windows.

Có giao diện tiếng Anh và tiếng Nhật.

Dùng cho Máy ảnh VC NanoZ, VC proZ, VC Nano 3D.

Spice-MLP

Phần mềm miễn phí mạng nơ ron Spice-MLP (Multi-layer Neural Network với giao diện tiếng Anh, Nhật và Việt)

Điểm đặc biệt của Spice-MLP mà không phần mềm nào có:

  • 27 activated functions
  • Có thể lựa chọn activated functions khác nhau cho các layers khác nhau
  • Dễ sử dụng, friendly user interface
  • Có thư viện C++, C#

Spice-SOM

Phần mềm miễn phí mạng tự tổ chức Spice-SOM (Self-Organizing Map với giao diện tiếng Anh, Nhật và Việt)

Hướng dẫn sử dụng: bằng Tiếng Việt

 

Image Mean