Tính năng

Giao diện tiếng Anh và tiếng Nhật.
Hỗ trợ camera VC NanoZ, VC proZ, VC Nano 3D.
Chạy trên Camra (VC Linux) và Windows.